Wat is Groentetas/What is Groentetas?

*Nederlands below*

Welcome to Groentetas Utrecht

What is Vegetable Bag?

Groentetas is a non-profit organization by sustainable-minded and vegetable-loving students, founded in 1994. The project consists of selling local and organic fruits and vegetables to anyone who is interested in it. Every week we are happy to sell these so-called vegetable bags to anyone who has ordered a bag from us in advance. With this project GroenteTas tries to make the inhabitants of Utrecht more environmentally conscious and to stimulate sustainable consumption.

Wat zit er in een groentetas?

Een groentetas is een pakket waarin iedere week verschillende groenten en fruit zitten. Een deel van de inhoud is iedere week gelijk: appels en peren. Het tweede deel van de tas, meestal bestaande uit drie verschillende groentesoorten, is iedere week anders. In het variërende deel, zijn voornamelijk seizoensgroenten te vinden die op een duurzame manier zijn verbouwd.

De voordelen

Een groentetas is erg voordelig. Voor maar €6 heb je meestal voor de hele week genoeg groenten. Dit is mogelijk doordat wij zelf geen winst maken en zo direct mogelijk van de boeren de groenten kopen: er zit maar één persoon tussen ons en de boeren! Dit zorgt ervoor dat de boeren een eerlijke prijs voor hun groenten krijgen en jij het voor een heerlijke prijs van ons kunt kopen!

Daarnaast zijn al onze producten op een of meerdere manieren duurzaam verbouwd. Alles kom vanuit Nederland en indien mogelijk zelfs vanuit Utrecht. Ook wordt er gekeken naar de manier van verbouwen van de groenten: groenten die niet efficiënt verbouwd kunnen worden in Nederland, zul je dus ook niet snel tegenkomen. Als je ooit twijfelt over de duurzaamheid van een groente, is er altijd de mogelijkheid om dit zelf na te zoeken: als je een tas besteld krijg je een email met daarin de groenten van de komende week vermeld. Hierbij staat een link naar de website van de desbetreffende boeren, waarop te zien is wat hun manier van werken is.

Deze email is niet alleen handig voor het controleren van de afkomst van de groenten. Er staan iedere week ook twee recepten in, zodat je altijd een idee hebt wat je met de inhoud van een tas kunt doen! Sommige weken zitten er zogeheten ‘vergeten groenten’ in de tas. Soms is het lastig om daar zelf een recept mee te bedenken. Dit is waarom wij met liefde een recept voor jou bedenken.

Hoe koop je een Groentetas?

Er zijn meerdere mogelijkheden om een tas te bestellen. Als jij lid bent van de studieverenigingen Art, Alias, Djembé, EcologiCo, Hucbald, Mebiose of UBV, kun jij het bij jouw eigen vereniging bestellen. Ben jij lid van een studievereniging, of ben jij zelf bestuurder van een vereniging, en vind je dat jouw vereniging ook samen zou moeten werken met ons. Stuur dan een mail naar ons voor meer informatie over een samenwerking met GroenteTas.

Als je geen lid bent van een van deze verenigingen, kun je het simpel bij ons bestellen via de website.

Welcome to Groentetas Utrecht

What is Groentetas?

GroenteTas is a non-profit organization by sustainable-thinking and vegetable-loving students that was founded in 1994. The project consists of selling local and organic fruits and vegetables to anyone interested. Every week we are happy to sell these so-called vegetable bags (groentetassen) to anyone who has ordered a bag from us in advance. With this project, GroenteTas tries to make the residents of Utrecht more environmentally aware and tries to stimulate sustainable consumption.

What’s in a groentetas?

A groentetas is a package containing different fruits and vegetables every week. Some of the content is the same every week: apples and pears. The second part of the bag, usually consisting of three different types of vegetables, is different every week. In the varying part, mainly seasonal vegetables can be found that have been grown in a sustainable way.

The advantages

A vegetable bag is very affordable. For only €6 you usually have enough vegetables for the whole week. This is possible because we do not make a profit ourselves and buy the vegetables as directly as possible from the farmers: there is only one person between us and the farmers! This ensures that the farmers receive a fair price for their vegetables and that you can buy it from us at a great price!

In addition, all our products have been sustainably grown in one or more ways. Everything comes from the Netherlands and if possible even from Utrecht. Vegetables that cannot be grown efficiently in the Netherlands are therefore not likely to be encountered. If you ever have doubts about the sustainability of a vegetable, there is always the possibility to check this yourself: when you order a bag you will receive an email with the vegetables of the coming week. There is a link to the website of the farmers which shows their way of working.

This email is not only useful for checking the origin of the vegetables. There are also two recipes every week, so you always have an idea of ​​what to do with the contents of your bag! Some weeks there are so-called ‘forgotten vegetables’ in the bag. Sometimes it is difficult to come up with a recipe yourself. This is why we love to come up with a recipe for you.

How do you buy a Groentetas?

There are several options for ordering a bag. If you are a member of the study associations Art, Alias, Djembé, EcologiCo, Hucbald, Mebiose or UBV, you can order it from your own association. Are you a member of a study association, or are you a board member of an association, and do you think your association should also work with us? Send us an email for more information about collaboration with GroenteTas.

If you are not a member of one of these associations, you can simply order it from us via the website.